Redirekcija u sekunde

UVJETI KORIŠTENJA

12/12/2018

HTTP://ADVISOR.CITROEN.HR

 

UVOD

Povezivanjem sa stranicom, pristupom stranici i/ili uporabom stranice potvrđujete da u cijelosti i bezuvjetno prihvaćate ove Uvjete korištenja te da ćete ih se pridržavati. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, ne smijete se koristiti stranicom.

Svrha ove stranice jest prikupljanje i objava recenzija korisnika i odgovora koncesionara. Ako pošaljete recenziju, pristajete na to da C Automobil Import d.o.o. objavi ili ne objavi tu recenziju u skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja. Pristup stranici i korištenje njome podliježe ovim Uvjetima korištenja te svim važećim zakonima i propisima. Pristup stranici je besplatan (osim uobičajenog troška koji imate za povezivanje s internetom).

ČLANAK 1. – DEFINICIJE

Izrazi navedeni u nastavku imaju sljedeća značenja:

„Recenzija”: Mišljenje korisnika u maloprodaji o: kvaliteti usluge predmetnoga koncesionara pri kupnji vozila ili uslugama u servisu; ili o vozilu.

„Uvjeti korištenja”: Odnosi se na ove Uvjete korištenja internetske stranice.

„Iskustvo kupaca”: Kupnja vozila ili korištenje uslugama servisa kod koncesionara.

„Moderator”: C Automobil Import d.o.o. odgovoran je za moderiranje recenzija i ocjena.

„Ocjena”: Ocjenjivanje kvalitete iskustva kupaca prilikom kupnje novog vozila ili posjeta servisu. Te ocjene dodjeljuje autor recenzije.

„Koncesionar”: Koncesionar marke Citroën koji sudjeluje u programu društva C Automobil Import d.o.o. za prikupljanje i objavljivanje recenzija na stranici.

„Stranica”: Internetska stranica dostupna je na adresi http://advisor.citroen.hr

„Korisnik”: Fizička osoba koja pristupa internetskoj stranici kako bi napisala ili poslala recenziju.

„Vozilo”: Novo vozilo Citroën koje je povezano s iskustvom kupca.

ČLANAK 2. – OBJAVA

Internetska stranica u vlasništvu je društva C Automobilk Import d.o.o. (MBS 080054893) čije se sjedište nalazi na adresi Kovinska ulica 5, 10 000, Zagreb

Adresa e-pošte za kontakt: administracija@c-automobil-import.hr
Poslužitelj stranice:
Groupe PSA
Centre Technique d’Achères
Rondpoint Jenatzy
78 300 Poissy
Francuska

ČLANAK 3. – PRIKUPLJANJE RECENZIJA

3.1. Spontane recenzije


Usluga Citroën Advisor

Stranicu možete posjetiti izravno putem adrese: http://advisor.citroen.hr ili putem internetske stranice koncesionara: https://www.citroen.hr/kontakt/prodajna-mjesta.html Na toj stranici možete poslati svoju recenziju i/ili pročitati recenzije koje su napisali drugi korisnici, a odnose se na koncesionara i kvalitetu njihova iskustva za kupce.

Proizvod Citroën Advisor:

Stranicu možete posjetiti izravno putem adrese: http://advisor.citroen.hr i putem svih povezanih mobilnih aplikacija. Na toj stranici možete poslati svoju recenziju i/ili pročitati recenzije koje su napisali drugi korisnici, a odnose se na vozilo i kvalitetu njihova iskustva za kupce.

Kako biste poslali recenziju, morate pratiti sljedeće korake:

  – 1. korak: Morate dodijeliti ocjenu za koncesionara koja se prikazuje u obliku zvjezdica i kliknuti za potvrdu ocjene. Zvjezdice imaju sljedeće vrijednosti:
 • 1 zvjezdica: vrlo loše
 • 2 zvjezdice: loše
 • 3 zvjezdice: dobro
 • 4 zvjezdice: vrlo dobro
 • 5 zvjezdica: odlično
 • Potom morate unijeti svoj komentar i kliknuti „Prikaz” za prelazak na sljedeći korak.

 

  – 2. korak: U ovom koraku provjeravate ocjenu koju ste dali i komentare koje ste napisali, prema potrebi unosite izmjene, a zatim kliknete „Potvrdi”.

 

  – 3. korak: Morate ispuniti sljedeća obvezna polja:
 • Ime (uz napomenu da će se ime prikazati zajedno s recenzijom)
 • Prezime (uz napomenu da će se uz recenziju prikazati samo početno slovo prezimena)
 • Adresa e-pošte
 • Marka / model vozila
 • Registarska oznaka vozila
 • Datum iskustva kupca
 • Poštanski broj (samo u slučaju da se recenzija odnosi na iskustvo kupca povezano s uslugom u postprodaji)Kako biste potvrdili svoju recenziju, morate prihvatiti ove Uvjete korištenja i kliknuti „Potvrdi”. Nakon toga primit ćete poruku e-pošte koju će vam poslati C Automobil Import d.o.o. i u kojoj će se od vas tražiti da potvrdite adresu e-pošte. U toj ćete poruci dobiti poveznicu koju morate kliknuti kako biste potvrdili svoju adresu e-pošte. Kad potvrdite adresu e-pošte, recenzija se šalje moderatoru koji će je urediti u skladu s načelima utvrđenima u članku 4. u nastavku. Putem e-pošte bit ćete obaviješteni o tome je li vaša recenzija objavljena.

3.2. Zatražene recenzije


C Automobil Import d.o.o. može od vas tražiti da napišete recenziju. Moguće je da ćete dobiti poruku e-poštom u roku od 30 dana od dana od datuma iskustva kupca u kojoj se od vas traži da pošaljete recenziju o kvaliteti usluge koja vam je tada pružena kod koncesionara ili o vozilu. U toj će poruci biti poveznica na internetsku stranicu koja će biti važeća 30 dana od datuma iskustva kupca. Kako biste poslali recenziju, morate postupiti prema uputama opisanim u 1. i 2. koraku članka 3.1. u ovom dokumentu te prihvatiti ove Uvjete korištenja.

Kako je navedeno prethodno u tekstu, može se objaviti samo jedna recenzija za pojedino iskustvo kupca, osim ako odlučite poslati drugu recenziju u skladu s odredbama iz odjeljka u nastavku.

  C Automobil Import d.o.o. može vam se ponovno obratiti i pitati vas želite li poslati drugu recenziju. U tom ćete slučaju moći odabrati jednu od ove dvije opcije:
 • poslati drugu recenziju uz dodijeljenu ocjenu koja će se potom objaviti ispod prve recenzije
 • poslati drugu recenziju uz dodijeljenu ocjenu koja će zamijeniti prvu recenziju (ocjenu i komentar).3.3. Izjava korisnika


Slanjem recenzije putem interneta potvrđujete sljedeće:

 • Pristajete na to da Vas C Automobil Import d.o.o. i/ili moderator mogu kontaktirati u svrhu identifikacije i pojašnjenja, ako to bude potrebno, te da vam se koncesionar prema potrebi može obratiti u cilju rješavanja bilo kakvih slučajeva nezadovoljstva.
 • Ne postoji sukob interesa, to jest, nemate interes u pogledu koncesionara ili društva C Automobil Import d.o.o. ni povezanost s njima (radi sprečavanja sumnje, recenzije ne smiju pisati zaposlenici bilo kojeg koncesionara, društva C Automobil Import d.o.o. i grupe PSA Peugeot Citroën).
 • Osobno ste doživjeli iskustvo kupca.

 

3.4. Podaci koje zadržava C Automobil Import d.o.o.


U svrhu potvrde vjerodostojnosti podataka o iskustvu kupca i vašeg identiteta, C Automobil Import d.o.o. pohranjuje IP adresu, adresu e-pošte, ime i prezime, telefonski broj, poštanski broj, model i registarsku oznaku vozila, datum iskustva kupca i datum podnošenja recenzije (neće biti pohranjeni dulje nego što je propisano Zakonom o zaštiti podataka.). Ti su podaci šifrirani u bazi podataka društva C Automobil Import d.o.o..

ČLANAK 4. – MODERIRANJE

4.1. Moderiranje


Recenzije i odgovore koncesionara na te recenzije uređuje osoba prije njihove objave na internetskoj stranici. Moderator procjenjuje sadržaj recenzija i odgovora koncesionara kako bi mogao donijeti odluku o tome treba li recenziju objaviti ili odbaciti. U tu svrhu moderator može pristupiti vašim podacima kako bi, bude li potrebe, mogao stupiti s vama u kontakt u okviru postupka provjere recenzije. Vrijeme uređivanja jednako je za sve recenzije, bez obzira na to jesu li pozitivne ili negativne. Moderiranje postoji kako bi se osiguralo da recenzije i odgovori koncesionara budu u skladu s hrvatskim zakonodavstvom i ovim Uvjetima korištenja. U slučaju neusklađenosti sa zakonom recenzije i odgovori koncesionara neće se objaviti.

Moderator može odbiti recenzije i odgovore koncesionara u sljedećim slučajevima:

  • ako su u suprotnosti s važećim zakonima ili ako sadrže neprimjerene komentare; odnosno ako je sadržaj uvredljiv, sadrži klevete, teške klevete, pogrde, prijetnje ili je neprimjeren, ili se njime krše prava intelektualnog vlasništva trećih osoba (i/ili se navodi ime neke druge marke) ili privatnost pojedinaca (primjerice, imenovanje trećih osoba bez njihovog izričitog pristanka, komentari o fizičkom izgledu ili osobnosti itd.) ili su u suprotnosti sa zakonskim pravima bilo koje osobe (kao što je primjerice obveza čuvanja povjerljivih podataka);
  • ako sadrže povjerljive informacije (uključujući, ali ne ograničavajući se na imena i prezimena, brojeve telefona, adrese, e-poštu, registarske oznake, brojeve kupaca ili bankovne podatke), navode internetske stranice, hiperveze ili URL-ove;
  • ako se odnose na nešto što nije povezano s uslugom koja je kupcima pružena kod koncesionara (primjerice, mišljenje se odnosi na određeni proizvod ili tehničke specifikacije, dokumentaciju, uvjete jamstva);
  • ako su nerazumljivi (tj. niz riječi koji nema nikakvo značenje, sadržaj koji je loše sastavljen do te mjere da nije razumljiv, ili sadržaj koji nije napisan na engleskom jeziku);
  • ako sadrže brojčane vrijednosti (tj. iznose ili postotke) o politici poslovanja koncesionara ili društva C Automobil Import d.o.o. (uključujući, ali ne ograničavajući se na cijene, stope obnavljanja vozila, račune i/ili popuste);
  • ako sadrže poziv na pravno djelovanje ili primjedbe koje mogu rezultirati građanskom ili kaznenom odgovornosti za koncesionara ili C Automobil Import d.o.o.;
  • ako sadrže komentar koji nije u skladu s ocjenom ili pruženom uslugom (npr. komentar se odnosi na kupnju novog vozila, a zapravo se radilo o posjetu servisu i obrnuto);
  • ako se u njima navodi koncesionar koji nije onaj koji je prodao novo vozilo ili pružio uslugu servisa (tj. nije dozvoljena usporedba koncesionara);
  • ako sadrže konkretne dokaze o sukobu interesa (na primjer, napisali su ih djelatnici koncesionara, društva C Automobil Import d.o.o. ili društva PSA Peugeot Citroën);
  • ako su ih napisali predstavnici nekog društva (tj. dozvoljene su samo recenzije koje napišu fizičke osobe); ili
  • ako se odnose na korisnika koji je pružio netočne osobne podatke ili nije osobno doživio iskustvo kupca.
  • ako su duplicirani: isti autor i isto iskustvo kupca.

 

4.2. Odbacivanje recenzije


Ako se recenzija odbije zbog bilo kojeg od gore navedenih razloga, vi ili koncesionar bit ćete obaviješteni putem e-pošte, kako bude primjenjivo. Ovisno o slučaju, vi i/ili koncesionar imat ćete priliku podnijeti novu recenziju ili novi odgovor u roku od 30 kalendarskih dana od datuma iskustva kupca.

4.3. Odšteta


Stajališta koja korisnici iznesu na internetskoj stranici ne predstavljaju stavove i vrijednosti društva C Automobil Import d.o.o.. Ovim putem potvrđujete i slažete se da ste isključivo vi odgovorni za oblik, sadržaj i točnost informacija navedenih u svojoj recenziji i da ćete nam nadoknaditi bilo kakvu štetu u slučaju kršenja ovog članka 4. To znači da ćete snositi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju društvo C Automobil Import d.o.o. pretrpi zbog bilo kojeg sadržaja koji učitate ili objavite na našoj internetskoj stranici, a koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja. C Automobil Import d.o.o. zadržava pravo uklanjanja sa stranice bilo kojeg materijala kojim se krše navedeni Uvjeti. C Automobil Import d.o.o. ima pravo otkriti vaš identitet i druge relevantne informacije tijelima za provedbu zakona, kako C Automobil Import d.o.o. bude smatrao potrebnim. C Automobil Import d.o.o. ima pravo otkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da određeni sadržaj koji ste objavili ili učitali na našoj internetskoj stranici predstavlja povredu njihovih prava intelektualnog vlasništva ili njihovog prava na privatnost. Vaše pravo na korištenje ovom stranicom prestaje čim prekršite bilo koju odredbu ovoga članka. Svaki sadržaj koji objavite ili učitate na našoj internetskoj stranici ne smatra se povjerljivim ni vašim vlasništvom te C Automobil Import d.o.o. ima pravo koristiti, umnožavati, distribuirati i otkrivati trećim stranama takav sadržaj u bilo koju svrhu.

ČLANAK 5. – OBLIK I OBJAVA RECENZIJA

5.1. – Oblik recenzija


Recenzije koje su zaprimljene, uređene te su u skladu s ovim Uvjetima korištenja objavit će se na internetskoj stranici koncesionara u razdoblju do najviše godinu dana od dana objave.

Recenzije se objavljuju na internetskoj stranici (prema zadanim postavkama poredane su od najnovije do najstarije) u roku od najviše 30 kalendarskih dana od datuma slanja recenzije. Pored recenzije objavit će se datum iskustva kupca, ime i početno slovo prezimena autora recenzije, model vozila i ocjena koju je kupac dodijelio koncesionaru ili vozilu. Objavljene recenzije mogu se poredati po datumu objave, ocjenama ili korisnosti.

Broj recenzija i prosječna ocjena za određenog koncesionara također se prikazuju na internetskoj stranici predmetnoga koncesionara te im se može pristupiti putem adrese https://www.citroen.hr/kontakt/prodajna-mjesta.html Međutim, pojedinosti o ocjenama kao i sadržaj recenzija mogu se vidjeti samo na stranici namijenjenoj recenzijama predmetnog koncesionara.

Broj recenzija i prosječna ocjena za određeno vozilo također se mogu prikazati na drugim internetskim stranicama grupe PSA Peugeot Citroën, kao što je http://advisor.citroen.hr, i povezanim mobilnim aplikacijama.

Prosječna ocjena računa se na sljedeći način:

  • prosječna ocjena od 1 do 1,24 = 1 zvjezdica
  • prosječna ocjena od 1,25 do 1,74 = 1,5 zvjezdica
  • prosječna ocjena od 1,75 do 2,24 = 2 zvjezdice
  • prosječna ocjena od 2,25 do 2,74 = 2,5 zvjezdice
  • prosječna ocjena od 2,75 do 3,24 = 3 zvjezdice
  • prosječna ocjena od 3,25 do 3,74 = 3,5 zvjezdice
  • prosječna ocjena od 3,75 do 4,24 = 4 zvjezdice
  • prosječna ocjena od 4,25 do 4,74 = 4,5 zvjezdice
  • prosječna ocjena od 4,75 do 5,0 = 5 zvjezdica

 

5.2.– Prijava zloupotrebe


Svaka osoba može društvu C Automobil Import d.o.o. prijaviti recenziju ili odgovor koncesionara koji sadrži uvredljiv sadržaj klikom na poveznicu „Prijavi zloupotrebu”. Potom treba ispuniti obrazac na internetskoj stranici u koji će unijeti svoje ime i prezime te razlog za podnošenje zahtjeva za uklanjanje recenzije ili odgovora koncesionara.

Kad se pošalje taj obrazac, sustav automatski šalje upozorenje moderatoru koji potom odlučuje hoće li zadržati ili izbrisati recenziju ili odgovor koncesionara na koji se odnosi zahtjev. Osoba koja je prijavila zloupotrebu dobit će poruku putem e-pošte u kojoj će biti objašnjena odluka moderatora.

Također, ako se utvrdi da je sadržaj uvredljiv, recenzija ili odgovor koncesionara prema potrebi će biti uklonjeni sa stranice te će autor recenzije dobiti poruku putem e-pošte u kojoj će biti naveden razlog uklanjanja.

5.3. – Trajanje objave recenzija i arhiviranje


Autor recenzije ne može mijenjati komentare nakon njihove objave.

Recenzije na internetskoj stranici objavljuju se na razdoblje od godinu dana, osim ako autor izričito ne zatraži uklanjanje recenzije sa stranice. Kako biste to učinili, morate poslati poruku e-pošte na sljedeću adresu: administracija@c-automobil-import.hr i navesti datum recenzije ili kliknuti na poveznicu u izvornoj poruci e-pošte koju ste dobili i u kojoj je bila potvrđena objava recenzije.

Međutim, recenzija će i dalje biti evidentirana u bazi podataka društva C Automobil Import d.o.o. u skladu s propisima o zaštiti podataka.

ČLANAK 6. – PRAVO KONCESIONARA NA ODGOVOR

Koncesionar ima pravo odgovoriti na svaku objavljenu recenziju koja se odnosi na njih. U tom smislu oni mogu:

 • pružiti pojedinosti autoru recenzije u svrhu pojašnjenja ili dati svoje mišljenje o određenoj situaciji ako se ne slažu sa sadržajem objavljenim u recenziji; i
 • zahvaliti autoru na recenziji.

Odgovor koncesionara pregledat će osoba pod istim uvjetima kao što se pregledava izvorna recenzija. Dakle, moderator može odbaciti odgovor koncesionara zbog razloga navedenih u članku 4.

Ako je u skladu s ovim Uvjetima korištenja, uređeni odgovor koncesionara objavljuje se uz izvornu recenziju u roku od 7 kalendarskih dana od njegova slanja.
Odgovori koncesionara objavit će se na stranici u istom razdoblju kao i recenzija na koju se odnose.

ČLANAK 7. – PRAVA INTELEKTUALNOGA VLASNIŠTVA

Ne smijete preuzimati, kopirati, mijenjati ili koristiti žigove, logotipove i/ili zaštićene nazive prikazane na internetskoj stranici bez našeg prethodnog odobrenja u pisanom obliku.

C Automobil Import d.o.o. i njegovi dobavljači posjeduju prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na programsku podršku potrebnu za funkcioniranje stranice. Osim u mjeri u kojoj je to izričito dopušteno zakonom, ne smijete kopirati, mijenjati, preuzimati, distribuirati, dešifrirati, dekompilirati, utjecati ili pokušati utjecati na rad tog programa bez našeg prethodnog odobrenja u pisanom obliku.

Imajte na umu da je C Automobil Import d.o.o. izradio stranicu isključivo za osobnu uporabu i za informiranje kupaca i koncesionara. Pristajete na to da nećete upotrebljavati internetsku stranicu ni za kakve komercijalne ili poslovne svrhe te da C Automobil Import d.o.o. nema nikakvu odgovornost prema vama ni za kakav gubitak zarade, gubitak posla, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike. U recenzijama se ne smiju nalaziti nikakvi poslovni podaci bez prethodnog odobrenja društva C Automobil Import d.o.o. u pisanom obliku.

Mnogi su elementi na stranici zaštićeni:

 • zakonom o autorskim pravima: to može uključivati fotografije, članke, crteže, animirane sekvencije i digitalne zapise u zvučnom ili video formatu...;
 • zakonom o žigu: posebno naziv „Citroën”, „dvostruki ševron” (logotip marke Citroën), naziv „PSA Peugeot Citroën” kao i sve marke modela vozila.

Ti zaštićeni elementi vlasništvo su društva C Automobil Import d.o.o., njezinih podružnica i/ili trećih strana koje su ovlastile C Automobil Import d.o.o. za uporabu tih elemenata.

Stoga je zabranjeno svako reproduciranje, predstavljanje, upotreba, mijenjanje, umetanje, prevođenje ili reklamiranje, u cijelosti ili djelomično, na bilo koji način i bilo kojim sredstvima (u papirnatom obliku, digitalnom obliku i dr.) cijele internetske stranice ili njezinih dijelova bez prethodnog pisanog odobrenja društva C Automobil Import d.o.o..

ČLANAK 8. – ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

8.1. – Osobni podaci


Napominjemo da naša pravila o privatnosti također pružaju dodatne informacije o tome kako se mi možemo koristiti vašim osobnim podacima.

Sve podatke koji se mogu prikupljati putem internetske stranice prikuplja C Automobil Import d.o.o. u svrhu obrade recenzija te ih može upotrebljavati navedeno društvo, njegove podružnice, komercijalna mreža, bilo koje društvo koje nudi usluge u ime društva C Automobil Import d.o.o. i/ili bilo koje društvo koje pripada grupi PSA Peugeot Citroën, u svrhu slanja komercijalnih ponuda, provođenja istraživanja i analize

U okviru svojeg poslovanja C Automobil Import d.o.o. možda će morati prenijeti prikupljene podatke u druge zemlje za neki od ciljeva za koje su podaci izvorno prikupljeni ili za svrhe za koje su sudionici naknadno dali pristanak. Kada se ti podaci prenesu u treću zemlju, C Automobil Import d.o.o. poduzima sve potrebne mjere kako bi se spriječila bilo kakva šteta. Podaci se prenose samo u zemlje u kojima se može zajamčiti odgovarajuća razina zaštite podataka.

Prema Zakonu o zaštiti podataka imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima te ih ispraviti ako su netočni te imate pravo uložiti prigovor na obradu tih podataka.

Za daljnje informacije pregledajte Pravila o privatnosti društva Citroën na stranici https://www.citroen.hr/pravna-obavijest/izjava-o-privatnosti.html

8.2. – Kolačići


ŠTO SU KOLAČIĆI?

Kolačići se definiraju kao malene tekstualne datoteke koje na vaš tvrdi disk spremi poslužitelj internetske stranice koju ste posjetili. One sadrže određene informacije, a to su:

 • naziv poslužitelja koji ih je pohranio
 • jedinstveni identifikacijski broj (najčešće)
 • datum isteka (ponekad).

VRSTE KOLAČIĆA KOJIMA SE SLUŽIMO

Na stranici se upotrebljavaju različiti kolačići:

  • Anonimni kolačići mjere učestalost posjećivanja i uporabe internetskih usluga. Statistički kolačići služe za analiziranje posjećenosti stranice (broj posjeta, prosječno trajanje posjeta po korisniku, sadržaj koji otvaraju itd.). Ti nam kolačići služe za neprestano poboljšavanje funkcioniranja internetske stranice. Kolačići za mjerenje učestalosti strogo su anonimni i ne može ih se ni na koji način iskoristiti za identifikaciju posjetitelja ili prikupljanje osobnih podataka poput imena ili IP adresa.
  • Kolačići koji pamte podatke za prijavu. Na nekim stranicama društva C Automobil Import d.o.o. možete unijeti identifikacijske podatke. Te stranice rabe kolačiće za pamćenje vaših računa i vašeg pristupa određenoj usluzi.
  • Kolačići treće strane (oglašavanje). Većina se internetskih oglasa društva C Automobil Import d.o.o. objavljuje na internetskim stranicama trećih strana te ih postavlja netko koga bismo mogli nazvati treća strana (npr. agencije za oglašavanje). Te treće strane rabe vlastite kolačiće za analizu podataka o tome koliko je ljudi vidjelo oglas i/ili kliknulo na njega. Ti kolačići treće strane ovise o pravilima o kolačićima koja vrijede u tvrtkama koje ih postavljaju te C Automobil Import d.o.o. nema pristup njima, što znači da ih ne može čitati niti stvarati.
  • Ostali kolačići treće strane. C Automobil Import d.o.o. rabi kolačiće treće strane kako bi analizirao način na koji korisnik pregledava internetske stranice društva C Automobil Import d.o.o. i da prema potrebi predloži korisniku, primjerice, da preuzme brošuru ili zatraži probnu vožnju putem stranice C Automobil Import d.o.o.. Te kolačiće šalje C Automobil Import d.o.o. ili pružatelji tehničkih usluga društva C Automobil Import d.o.o. za potrebe mjerenja broja korisnika različitih sadržaja i rubrika na internetskoj stranici C Automobil Import d.o.o. kako bi se ti sadržaji i rubrike mogli analizirati i bolje organizirati. Ti kolačići također omogućuju da se prema potrebi pronađu problemi povezani s preglednikom i da se potom poboljša učinkovitost usluga koje pruža C Automobil Import d.o.o.. Ti kolačići registriraju samo anonimne statističke podatke i broj posjetitelja, ne uključujući bilo kakve osobne podatke. Ti se kolačići također iskorištavaju za prilagodbu internetske stranice C Automobil Import d.o.o. na temelju anonimnih podataka prikupljenih s različitih stranica društva C Automobil Import d.o.o. (Citroën, DS). Ti kolačići za mjerenje broja posjetitelja imaju vijek trajanja od najviše 90 dana.
  • Kolačići softvera Adobe Flash Player. Za prikazivanje dijela sadržaja o društvu C Automobil Import d.o.o. na stranici citroen.hr upotrebljava se softver Adobe Flash Player. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, kolačići „local shared object” upotrebljavaju se za pružanje određenih funkcija za korisnike. Tim kolačićima ne upravlja internetski preglednik korisnika, nego Adobe Flash Player. Više informacija o tim kolačićima potražite na internetskoj stranici http://www.adobe.com/products/flashplayer/security


PERSONALIZIRANI OGLASI: KAKO TO FUNKCIONIRA?

Kolačići se pohranjuju na vaše računalo u posebnu mapu te, ovisno o stranicama koje posjećujete, mogu zapamtiti:

 • stranice koje ste nedavno posjetili
 • proizvode koji vas zanimaju
 • vaš računalni sustav (jezik, zemlju, operativni sustav, preglednik itd.) kako bi se optimizirao prikaz stranice kad je sljedeći put otvorite.

Personalizirano oglašavanje za Citroën:
Usluga Central Tag koju odobrava C Automobil Import d.o.o. omogućuje korisnicima da primaju personalizirane oglase u skladu sa svojim nedavnim pretraživanjima na internetu: ako se primijeti interes za neko vozilo pri pregledavanju internetskih stranica koje objavljuje C Automobil Import d.o.o..

Ako više ne želite vidjeti te personalizirane oglase: Za deaktiviranje personaliziranog oglašavanja kliknite ovdje. Budući da je Central Tag član Inicijative za mrežno oglašavanje (eng. Network Advertising Initiative), odjaviti se možete i na stranici: http://www.networkadvertising.org/

Ako više ne želite da naša stranica prikuplja kolačiće treće strane Krux: možete deaktivirati te kolačiće na stranici www.youronlinechoices.com. Posjetite stranicu http://www.youronlinechoices.com/ kako biste saznali više o biheviorističkom oglašavanju na internetu i o opcijama blokiranja drugih tvrtki članica Udruge za interaktivni marketing (Interactive Advertising Bureau). Ako onemogućite kolačiće, oglasi će se i dalje prikazivati, ali više se neće temeljiti na vašim područjima interesa.

ČLANAK 9. – POVEZNICE

Postavljanje hipertekstualne poveznice na stranicu moguće je samo uz prethodno dopuštenje društva C Automobil Import d.o.o. u pisanom obliku. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj internetskoj stranici treće strane povezanoj s ovom internetskom stranicom, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost i C Automobil Import d.o.o. neće snositi odgovornost ni za kakav gubitak ili štetu koja bi mogla nastati zbog korištenja njima.
Društvo C Automobil Import d.o.o. ne može se smatrati odgovornom za sadržaj na internetskim stranicama s kojima je njegova stranica povezana putem hiperveza ili bilo kakvih drugih poveznica. Vaša je odgovornost da pročitate odredbe i uvjete na tim stranicama.

ČLANAK 10. – SIGURNOST

Pristajete na to da tijekom korištenja ovom stranicom nećete provoditi nikakve radnje koje bi mogle dovesti do pojave računalnih virusa na stranici ili u sustavima društva C Automobil Import d.o.o. ili njegovih trećih strana. Također jamčite da nećete poduzimati nikakve druge nerazumne radnje koje bi mogle dovesti do kvara u informatičkom sustavu ili bilo kakvog drugog kvara koji bio mogao utjecati na rad stranice ili bilo kojeg poslužitelja ili usluge koja je dostupna putem stranice. Posebice pristajete na to da ćete u okviru prostora stranice staviti na raspolaganje samo informacije, podatke, dokumente i datoteke koji su pouzdani, koji nisu uvredljivi i koji neće utjecati na rad stranice ili bilo kojeg poslužitelja ili usluge koja je dostupna putem stranice.
Prema tome, ne smijete zlouporabiti našu stranicu unošenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugih materijala koji su zlonamjerni i tehnološki štetni. Ne smijete pokušavati dobiti neovlašteni pristup našoj stranici, poslužitelju na kojem je stranica pohranjena ili bilo kojem drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka koji su povezani sa stranicom. Ne smijete napasti našu stranicu napadom uskraćivanja usluga (denial-of-service, DoS) ili distribuiranim napadom uskraćivanja usluga. Kršenjem ove odredbe počinili biste kazneno djelo te će C Automobil Import d.o.o. prijaviti svako takvo kršenje nadležnim tijelima za provedbu zakona i surađivati s njima te im otkriti vaš identitet. U slučaju takvih kršenja vaše pravo na upotrebu internetske stranice prestaje odmah.
Vaš uporaba naše stranice ili bilo kojeg poslužitelja ili usluge dostupne putem stranice mora biti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima koji su na snazi, kao i s pravima trećih strana te ne smije negativno utjecati na ugled marke C Automobil Import d.o.o. ni na koji način i ni u kojem obliku. Konkretno, suglasni ste da ćete obeštetiti C Automobil Import d.o.o. u slučaju bilo kakve tužbe treće strane povezane sa sadržajem informacija koje ste stavili na raspolaganje u okviru naše stranice, posebno onih koje proizlaze iz povrede: bilo kakvih prava, prava intelektualnog vlasništva, javnog poretka, prihvaćenih moralnih načela, poštovanja privatnosti (pravo na osobnu sliku itd.) ili odredbi nacionalnog i/ili međunarodnog kaznenog prava koje je na snazi. U tom ste smislu suglasni da ćete obeštetiti C Automobil Import d.o.o. u slučaju bilo kakvih pristojbi, izdataka i troškova koji bi mogli nastati kao posljedica navedenoga, uključujući naknade i razumne troškove pravnih savjetnika društva C Automobil Import d.o.o..
Iako C Automobil Import d.o.o. upotrebljava odgovarajuće antivirusne programe za zaštitu svojih sustava i svoje internetske stranice, to ne predstavlja nikakvo jamstvo da je stranica sigurna i da na njoj nema virusa, tako da se morate pobrinuti za to da instalirate odgovarajuće antivirusne programe i alate za osiguravanje sigurnosti na svojem računalnom sustavu i drugim uređajima koji su u interakciji s našom stranicom jer C Automobil Import d.o.o. ne može zajamčiti da stranica ne sadrži viruse. Prema tome, uvijek postoji rizik od gubitka podataka i oštećenja podataka na vašim uređajima i drugoj opremi kojom se koristite kad pristupate našoj stranici. Dakle, C Automobil Import d.o.o. neće snositi odgovornost za viruse na vašim uređajima, odnosno za gubitak ili oštećenje podataka koji su uzrokovani uporabom naše stranice. Stoga morate imati dobar sustav pohranjivanja sigurnosnih kopija (backup) za svoj softver, datoteke i podatke u slučaju da se neki podaci izgube, oštete ili zaraze računalnim virusom.

ČLANAK 11. – OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prihvaćate da ćete stranicu upotrebljavati isključivo za osobne, a ne za ikakve poslovne svrhe. Grupa PSA Peugeot Citroën neće snositi odgovornost ni za kakvu izravnu ili neizravnu štetu, kao što su oštećenje i gubitak podataka ili programa ili financijski gubici, koja proizlazi iz upotrebe ove stranice ili drugih internetskih stranica koje su povezane s njom.
Stranica je dostupna putem interneta. U tom smislu podsjećamo da je internet otvorena i neslužbena mreža sastavljena od međusobno povezanih računalnih mreža na međunarodnoj razini. Internetom ne upravlja nikakvo središnje tijelo te svaki dio te mreže pripada nezavisnom javnom ili privatnom tijelu. Njegovo se funkcioniranje stoga temelji na suradnji između operatora različitih mreža, pri čemu ne postoji obveza pružanja podataka ni kvalitete pružanja podataka između operatora. Mreže mogu imati nejednake kapacitete prijenosa i vlastita pravila za uporabu. Nitko ne može jamčiti ispravan rad interneta u cjelini. Dakle, C Automobil Import d.o.o. ne preuzima ni odgovornost ni garanciju u slučaju lošeg funkcioniranja interneta (kašnjenje u prijenosu ili bilo koji drugi kvar).
Budući da C Automobil Import d.o.o. ne naplaćuje pristup internetskoj stranici, C Automobil Import d.o.o. ne daje nikakva jamstva o pružanju usluge ili dostupnosti stranice. Nadalje, prihvaćate mogućnost da stranica ponekad možda neće biti dostupna.
Shvaćate da se ne može zajamčiti sigurnost prijenosa podataka putem interneta, pa imajte to na umu prilikom korištenja bilo kojom funkcionalnosti stranice.
C Automobil Import d.o.o. neće snositi odgovornost ni za kakve gubitke koji proizađu iz zaraze ili oštećenja koji su nastali na vašim uređajima, uključujući, bez ograničenja, bilo kakav gubitak podataka ili programa ili financijski gubitak koji proizlazi iz upotrebe ove stranice.
C Automobil Import d.o.o. ne snosi odgovornost ni za kakav gubitak ili štetu koji se ne mogu predvidjeti. Gubitak ili šteta smatraju se predvidivima ako je bilo očito da će se to dogoditi ili ako ste u vrijeme kada je ugovor sklopljen i C Automobil Import d.o.o. i vi bili svjesni da bi se to moglo dogoditi.
C Automobil Import d.o.o. ne snosi odgovornost za vaše poslovne gubitke. C Automobil Import d.o.o. daje na raspolaganje stranicu i povezane usluge isključivo za osobne, privatne svrhe kupca. Sukladno tome C Automobil Import d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost prema vama u slučaju gubitka zarade, gubitka posla, prekida poslovanja ili gubitka poslovne prilike.
Ako C Automobil Import d.o.o. ili grupa PSA Peugeot Citroën budu proglašeni odgovornima za bilo kakav gubitak koji nije zakonski isključen ili ograničen, grupa PSA Peugeot Citroën će, ako je zakonom dozvoljeno da ograniči svoju odgovornost prema vama, ograničiti svoju odgovornost na ukupno 10 GBP (deset funti) kako bi se naglasilo da se ovom stranicom koristite besplatno. Ako smatrate da vaše korištenje stranicom može dovesti do većeg gubitka od navedenog iznosa, onda se ne smije koristiti ovom stranicom.
Grupa PSA Peugeot Citroën ničime navedenim u ovim Uvjetima korištenja ni na neki drugi način ne isključuje niti ograničava ni na koji način svoju odgovornost prema vama ako to zakonom nije dozvoljeno. Prema tome, ne isključuje se niti ograničava odgovornost za: smrt ili tjelesne ozljede uzrokovane nepažnjom ili nemarom njezinih zaposlenika, zastupnika ili drugih koji djeluju u njezino ime; prijevare ili lažna predstavljanja; ili povrede vaših zakonskih prava u pogledu ove internetske stranice ako zakonom nije dozvoljeno da ne smije biti isključena ili ograničena.

ČLANAK 12. – OBUSTAVA ILI OGRANIČAVANJE PRISTUPA STRANICI

C Automobil Import d.o.o. ima pravo privremeno onemogućiti ili ograničiti vaš pristup cijeloj stranici ili dijelu stranice i povezanim uslugama u bilo kojem trenutku, privremeno ili trajno:

  • ako više nije u mogućnosti održavati stranicu ili povezane usluge; ili
  • ako se vi ne pridržavate Uvjeta korištenja; ili
  • ako je potrebno provesti postupak održavanja stranice ili povezanih usluga ili infrastrukture; ili
  • ako je stranicu potrebno ažurirati kako bi odražavala promjene u mjerodavnim zakonima i regulatornim zahtjevima.
  • C Automobil Import d.o.o. ne naplaćuje pristup internetskoj stanici. Stoga C Automobil Import d.o.o. ne jamči da će stranica ili bilo koji sadržaj na njoj uvijek biti dostupni ili da neće doći do prekida pristupa stranici. C Automobil Import d.o.o. može privremeno onemogućiti ili ukinuti ili ograničiti dostupnost cijele stranice ili bilo kojeg njezinoga dijela zbog poslovnih i operativnih razloga. C Automobil Import d.o.o. potrudit će se da vas u razumnom roku obavijesti o svakom privremenom onemogućavanju ili ukidanju.ČLANAK 13 – MJERODAVNO PRAVO

Na ovu se stranicu i Uvjete korištenja primjenjuje hrvatsko pravo ne uključujući pravila u vezi sa sukobom zakona.

U slučaju spora o tumačenju ili izvršenje ovih Uvjeta korištenja nadležni su sudovi u Hrvatskoj, osim ako nije drugačije propisano važećim zakonom.

ČLANAK 14 – IZMJENE UVJETA

C Automobil Import d.o.o. zadržava pravo izmjene i ažuriranja ovih Uvjeta korištenja i svih elemenata prikazanih na stranici bez prethodne najave.

Sve su te promjene za vas obvezujuće. Ove biste Uvjete korištenja trebali pregledati svaki put kad se povežete na našu stranicu. Pri svakom novom povezivanju s našom stranicom prihvaćate ove Uvjete korištenja u njihovoj najnovijoj verziji.

Top