[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:hr] [cle1: SECONDES Lang:hr]

Pravila i uvjeti natjecanja u Citroën nagradnom natječaju


Tema i svrha natječaja
Cijenimo trud svih fanova stranice i zato želimo definirati pravila u kojima će se osjećati zaštićenima. Nagradni natječaj priređuje se u cilju promocije, a odvija se isključivo na Facebook stranici Citroën Hrvatska.

Trajanje i dinamika natječaja
Nagradni natječaj se održava u razdoblju od objave 30. ožujka do 7. travnja 2018. godine u 24:00. Na Facebook stranici Citroën Hrvatska bit će postavljena objava koja komunicira nagradni natječaj. Fanovi se pozivaju da do 7. travnja u 24:00 u komentaru na status vezan za natječaj objasne zašto je dobro biti član kluba vjernosti Citroën Zauvijek i zašto bi baš oni trebali dobiti nagradu. 30 fanova koji ponude najnagradniji odgovor bit će nagrađeni besplatnom ulaznicom za Zagreb Auto Show 2018.
Napomena: Osvojena nagrada nije prenosiva, te nagradu mogu osvojiti samo oni korisnici koji nisu osvojili nagradu u zadnjih 30 dana i koji su vlasnici Citroën vozila.

Pravila i uvjeti natjecanja
Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike Hrvatske koji su vlasnici Citroën vozila. Maloljetnici ne mogu biti dobitnici nagrada.
Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju ostvaruje se ostavljanjem autorskog komentara korisnika ispod objave koja komunicira nagradni natječaj na zadanu temu i u zadanom roku. Najkreativniji komentar će biti nagrađen u vrijeme definirano propozicijama. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo brisanja komentara i isključenja korisnika iz natječaja.
Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:
1. Prijavljivanje komentara koji nije autorski ili za koje se nema pravo korištenja. U ovom slučaju organizator će direktno kontaktirati natjecatelja, koji je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na direktan upit te pružiti dokaze o autorskom djelu. Ukoliko natjecatelj to ne učini, komentar će biti uklonjen iz natječaja.
2. Prijavljivanje komentara uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi. U gore navedenim slučajevima organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti komentar, te natjecatelja isključiti iz natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema natjecatelju. Organizator natječaja zadržava pravo konačne odluke o brisanju komentara i diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja, te njihovih sudionika.
Nagradni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Facebook stranice Citroën Hrvatska.

Objava rezultata
Rezultati natječaja i dobitnik će biti objavljeni najkasnije u roku od 48 sati putem komentara na objavu vezanu za natječaj na Facebook stranici Citroën Hrvatska, a dobitnik je dužan javiti se u inbox stranice s točnim podacima (ime, prezime, adresa i broj mobitela te model Citroëna koji je u njegovom vlasništvu) u roku od 24 sata od proglašenja.

Pravo na nagradu
Sudionici koji sudjeluju u natječaju kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku/cima. Nagrade nisu prenosive.
Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja

Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima korištenja.

Dostupnost natjecanja/aplikacije
Priređivač nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost internet poslužitelja. Facebook nije ni na koji način povezan s ovim natječajem.

Top