Redirekcija u sekunde

INSTAGRAM GIVEAWAY MARKE CITROËN

C Automobil Import d.o.o.
Kovinska 5
10090 Zagreb

1. Opće odredbe

Ovim se dokumentom određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u Instagram nagradnom natječaju - giveawayu „LJETNI CITROËN GIVEAWAY“ (u nastavku: giveaway) koji organizira
C Automobil Import (u nastavku: Organizator).
Giveaway se provodi u svrhu direktne marketinške promocije marke Citroën.

Giveaway traje od 11. do 18. srpnja 2022. godine.

Giveaway će se odvijati putem Instagram profila Citroën Hrvatska (@citroenhrvatska).

Pravila giveawaya objavljena su na web stranici www.citroen.hr

2. Tijek giveawaya i uvjeti sudjelovanja

U giveawayu mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Svi zainteresirani mogu pristupiti giveawayu putem Instagram profila Citroën Hrvatska (@citroenhrvatska). U giveawayu ne smiju sudjelovati zaposlenici tvrtke Organizatora, zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi giveawaya i/ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem Organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji. Za sudjelovanje u giveawayu korisnici moraju:
1) Pratiti @citroenhrvatska
2) Označiti prijatelja u komentaru s kojim će podijeliti nagradu (1+1)
3) Prijatelj treba zapratiti @citroenhrvatska
4) Lajkati ovu objavu

Smatra se da svaki sudionik/ca sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat/a s ovim Pravilima giveawaya i uvjetima sudjelovanja u giveawayu. Svaki sudionik/ca giveawaya svojim sudjelovanjem na Organizatora prenosi prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama. Organizator zadržava pravo ukloniti sav neprimjereni ili uvredljivi sadržaj te će se autoru takvog sadržaja onemogućiti daljnje sudjelovanje giveawayu. Sudionici giveawaya, kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih sukladnom ovim pravilima giveawaya. Nagrade se ne mogu zamijeniti za druge proizvode ili usluge, kao niti novčanu protuvrijednost iste. Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici giveawaya.

3. Nagrade

Svaki sudionik mora u komentarima označiti prijatelja s kojim će podijeliti nagradu. Izvlači se 9 dobitnika, a ukupno je 18 nagrada.

Fond nagrada:
• 8 Citroën ručnih satova s promjenjivim silikonskim remenom
• 2 Citroën Origins privjeska za ključeve
• 2 Citroën C3 torbe
• 2 Citroën platnene torbe
• 2 Citroën ruksaka
• 2 seta plastičnih čaša Citroën La Ferté-Vidame

Uz svaku nagradu poklanjamo maketu Citroën C4 te ljetnu narukvicu.

4. Odabir, objava i obavještavanje dobitnika nagrada

Dobitnik/ca je osoba koja je do 11. do 18.7.2022. zapratila Instagram profil Citroën Hrvatska, tagirala prijatelja u komentaru s kojim će podijeliti nagradu. Dobitnik se odabire random comment pickerom. Organizator giveawaya će objaviti pobjednika/cu na službenom Instagram profilu CitroenHrvatska (@citroenhrvatska) u utorak, 19.07.2022. putem IG story objave. Dobitnik/ca će dobiti obavijest o dobitku na Instagram profilu preko kojega se prijavio/la, a nakon toga ima rok od 7 dana da se povratno javi o preuzimanju nagrade. Od dobitnika će, putem privatne poruke na Instagram kanalu, biti zatraženi slijedeći podatci: ime, prezime, adresa stanovanja i broj telefona. U slučaju da se dobitnik/ca ne jave u navedenom roku od 7 dana, izgubit će pravo na nagradu. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika/ce nisu ispravni, Organizator može odbiti dodijeliti nagradu.

5. Preuzimanje nagrade

Dobitnik/ca će dobiti nagradu putem pošte na adresu stanovanja koju će poslati organizatoru. Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora giveawaya prema dobitniku.
6. Sigurnost podataka
Sudionici giveawaya ovlašćuju Organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika giveawaya, u svrhu obavještavanja o giveawayu i u marketinške svrhe Organizatora. Organizator poštuje privatnost i sigurnost sudionika te se obvezuje na obradu, zaštitu i čuvanje njihovih osobnih podataka sukladno važećim propisima i zakonima. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja giveawaya.

 

7. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:
• bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta giveawaya od strane sudionika u giveawayu ili trećih osoba
• neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u giveawayu
• (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u giveaway


8. Završne odredbe

Sudionici giveawaya odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv Organizatora povezane sa sudjelovanjem u giveawaya (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u giveawayu u skladu s uvjetima sudjelovanja i dr.). U svrhu obavještavanja u tijeku giveawaya, sudionik/ca giveawaya dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Instagram profilu, softver na društvenoj mreži Instagram i drugo. Sve pritužbe sudionika giveawaya rješava Organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, Organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika giveawaya. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u giveawayu. O svim promjenama i novostima Organizator će sudionike obavijestiti putem newslettera. Giveaway može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Top