[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:HR] [cle1: SECONDES Lang:HR]

Alternativna goriva

NGV (Natural Gas Vehicle)

CITROËN razvija bogatu paletu tehnoloških rješenja namijenjenih smanjenju potrošnje goriva i emisiji štetnih plinova.

Ekološki

Citroën - GNV -Ekološki

Omogućuje smanjenje od 20 do 25 % emisije CO2 u odnosu na benzinske motore, a ne ispušta okside, sumpor ni olovo.

Kao gorivo već ga upotrebljava više od četiri milijuna vozila u svijetu.

Ekonomičan

Citroën - GNV - Ekonomičan

Njegova je cijena općenito konkurentna i niža od cijene benzina ili dizela.

Za vlasnike vozila s NGV pogonom postoje brojni porezni poticaji i olakšice.

Siguran

Citroën - GNV - Siguran

Lakši je od zraka pa se brzo raspršuje u slučaju curenja, pri čemu ne oblikuje eksplozivni oblak ili zapaljivu lokvu.

Sva vozila marke CITROËN s pogonom na NGV homologirana su i imaju najnaprednije sigurnosne uređaje.

BIOGORIVA

CITROËN nudi motore koji mogu raditi s biogorivima:

  • biodizelom za dizelske motore HDi,
  • bioetanolom za benzinske motore.

Biodizel i bioetanol pridonose ograničavanju globalnog zatopljenja smanjenjem emisije CO2 (osnovnog stakleničkog plina) vozila.

Kako u njima nema olova, a razina je sumpora niska, biogoriva ograničavaju štetne emisije.

Njihovim miješanjem s klasičnim gorivima, poboljšava se izgaranje jer sadrže veliku količinu kisika.

Zbog toga se smanjuje i emisija krutih čestica, ugljikova monoksida i drugih štetnih tvari.

Biodizel

Citroën - Biodizel

Biodizel je mješavina dizelskog goriva i biljnih ulja koja se kemijskim procesima dobivaju iz biljaka poput uljane repice, suncokreta ili soje.

Europski propisi dopuštaju do 5 % udjela biljnih ulja u dizelskom gorivu.

Uporaba biodizela B30 omogućuje smanjenje emisije CO2 za 18 % i emisije krutih čestica za 22 %.

Bioetanol

Citroën - Bioetanol

Bioetanol je smjesa benzina i etanola, alkohola proizvedenog fermentacijom šećera (šećerne repe ili trstike) ili škroba iz žitarica (pšenice, kukuruza itd.).

CITROËN razvija benzinske motore koji mogu koristiti gorivo u kojem se nalazi do 10 % etanola (gorivo E10).

Uporaba goriva E10 smanjuje emisiju CO2 (od izvora do ceste) za otprilike 6 %.

Tehnologija FlexFuel

Citroën - Tehnologija FlexFuel

Na nekim tržištima (Brazil, Švedska itd.) CITROËN također nudi vozila s FlexFuel tehnologijom koja može koristiti smjese benzina i etanola u promjenjivim omjerima:

  • do 85 % etanola u benzinu u Europi (gorivo E85 čiji je razvoj trenutačno marginalan u Europi i Francuskoj),
  • od 20 do 100 % etanola u Brazilu, najvažnijem svjetskom tržištu za to gorivo i flex-fuel vozila.

Napredna biogoriva

Svjestan problema povezanih s poljoprivrednom proizvodnjom namijenjenoj prehrani ljudi u odnosu na onu namijenjenu gorivu, CITROËN razmišlja o raširenijoj uporabi biogoriva uzimajući u obzir sve društvene i ekološke čimbenike.

Ta se biogoriva mogu proizvesti iz biomase (cijela biljka, nejestive kulture, organski otpad) ili pak iz mikroalgi.

CITROËN nastoji osigurati sukladnost svojih motora s tim gorivima čim uđu u fazu industrijske proizvodnje, što znači između 2020. i 2030. godine.

Citroën - Napredna biogoriva
Top