Pogledajte sadržaj
IZJAVA O PRIVATNOSTI

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Izjava o privatnosti na web stranici Citroën Hrvatska

Cilj je ove Izjave obavijestiti Vas o uvjetima pod kojima društvo C Automobil Import, d.o.o., sa sjedištem na Kovinskoj 5, 10000 Zagreb, OIB 55279328758 (u daljnjem tekstu: Mi ili voditelj obrade) obrađuje Vaše osobne podatke. Ovisno o slučaju,  prikupljanje, obrada i prosljeđivanje informacija koje se mogu kvalificirati kao osobni podaci može odvijati na temelju više različitih pravnih osnova i kroz više komunikacijskih kanala. Također, C Automobil Import d.o.o može u obradi vaših osobnih podataka sudjelovati, osim kao voditelj obrade, i kao zajednički voditelj obrade, izvršitelj obrade ili kao primatelj.

Također, moguće je da ćemo trebati prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke dok smo u interakciji s vama kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev, kao što je opisano u daljnjem tekstu.

Koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka i koji je pravni temelj te obrade?

Obrada na temelju (pred)ugovornog odnosa (točka (b) prvog stavka 6. članka GDPR-a.):

·         obrada Vaše narudžbe vozila ili Vaš zahtjev za najam novog vozila,

·         po potrebi, pružanje prikladnih i povezanih usluga za popravak i/ili održavanje Vašeg vozila na licu mjesta ili na daljinu, ili pružanje zatražene pomoći (na primjer pomoći na cesti, pomoći u slučaju krađe ili nestanka vozila, pomoći u potrazi za nestalim osobama i usluga navođenja do odredišta),

·         optimiranje i poboljšavanje karakteristika vozila na temelju informacija, uključujući osobne podatke: poboljšavanje sigurnosti, razvoj novih vozila i funkcija, potvrda kvalitete vozila, analiza tendencija vozila,

·         upravljanje i optimiranje odnosa s kupcima,

·         pružanje usluga za koje je potrebno utvrđivanje zemljopisnog položaja, kao što je pomoć na licu mjesta ili na daljinu,

Obrada na temelju ispitanikove privole (točka (a) prvog stavka 6. članka GDPR-a.):

·         dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima o događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije),

Obrada na temelju legitimnog interesa voditelja obrade (točka (f) prvog stavka 6. članka GDPR-a.):

·         provođenje ispitivanja, anketa i statistika radi bolje ocjene kvalitete proizvoda i predviđanja potreba kupaca,

Obrada zbog provođenja zakonskih obveza Voditelj obrade te zbog zaštite vitalnih interesa ispitanika ( točka (c) i točka (d) prvog stavka članka 6. GDPR-a):

  • provođenje akcija opoziva vozila.

Vrste osobnih podataka:

Kako bi voditelj obrade postigao svrhe obrade navedene u ovoj izjavi o privatnosti, obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

-          Konfiguracija vozila: adresa za preuzimanje PDF-a: e-mail adresa, datum unosa; unos podataka za prijenos zahtjeva odabranom prodajnom mjestu: preferiran kontakt (e-mail, telefonski broj), ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad ili poštanski broj, izbor prodajnog mjesta, sadržaj napomene.

-          Lokacija prodajnog mjesta: unos poštanskog broja, geo-lokacija korisnika.

-          Kreiranje ponuda (lakih komercijalnih vozila, testne vožnje): izbor modela vozila, ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad ili poštanski broj, izbor prodajnog mjesta, sadržaj napomene. 

-          Servis i usluge:

o   Online naručivanje u servisu: izbor prodajnog mjesta, datum termina, identifikacija vozila (broj šasije i kilometraža), postojanje ugovora o uslugama, marka, model, gorivo.

o   Klub vjernosti Citroën zauvijek: podaci o vlasniku vozila: ime, prezime, OIB, ulica i kućni broj, pošta, mjesto; podaci o vozilu: VIN, model, registracija, datum registracije; potpis kupca, datum.

o   Provjera opoziva za vozilo: broj šasije vozila.

-          Pitanja korisnika primljena u post-prodaji: ime, prezime, broj šasije (VIN broj), e-mail.

-          Prijava na newsletter: ime, prezime, e-mail.

-          Obavezni podaci o korisnicima web stranice: IP adresa, datum i vrijeme posjeta, posjećene web stranice voditelja obrade.

Te su vrste podataka potrebne za usluge i ostale poslovne aktivnosti voditelja obrade osobnih podataka i njegovih ovlaštenih distributera/servisera. Ako voditelj obrade ne primi ove podatke, navedene usluge ne mogu se izvršiti. Ponuđene usluge podrazumijevaju obradu podataka na ugovornoj osnovi ili uz pristanak ispitanika.

Uz navedeno na web strani voditelja obrade, obrađuju se i kolačići. Neobvezne kolačiće voditelj obrade obrađuje na temelju korisnikovog pristanka. 

Tko mogu biti još voditelji obrade osobnih podataka?

U nekim slučajevima zajednički voditelj obrade podataka može biti i ovlašteni distributer ili serviser za marku Citroën kada se obrada odnosi na newsletter na web stranici Citroën.hr. Zajednička obrada podataka odvijat će se samo tamo gdje je to potrebno za dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima o događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije).

Primatelji podataka

Voditelj obrade osobnih podataka pruža pristup prikupljenim osobnim podacima primateljima  samo kada to zahtijeva zakon, ali i sam se nekad u odnosu na neke kategorije osobnih podataka može pojaviti u ulozi primatelja.

 

 

Koliko dugo se obrađuju Vaši osobni podaci?

Prilikom obrade osobnih podataka, voditelj obrade uzima u obzir načelo ograničenja pohrane i načelo smanjenja količine podataka, pri čemu obrađuje podatke radi postizanja unaprijed određene svrhe za određeno i ograničeno vrijeme. Podatke dobivene na temelju pristanka voditelj obrade čuva dok se ne postigne svrha zbog koje su pribavljeni ili dok se privola ne povuče. Podatke na temelju ugovornog odnosa voditelj obrade čuva 5 godina nakon dospijeća, tj. do isteka općeg roka zastare, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno (npr. Zakona o računovodstvu). Nakon što se postigne svrha ili predviđeni rokovi čuvanja podataka, vaši će se podaci izbrisati ili anonimizirati.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka, raspolažete pravom na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, primanje primjerka Vaših osobnih podataka za Vaše vlastite potrebe ili kako biste ih dostavili drugom pružatelju usluga po Vašem izboru (prenosivost), kao i pravom prigovora na obradu Vaših osobnih podataka ako se ti podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga ili ako se obrada temelji na legitimnom interesu.

Također, na adresu C automobil Import, d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, email: zastitaosobnihpodataka@c-automobil-import.hr možete dostaviti upute o postupanju s Vašim podacima nakon vaše smrti. 

Vaš pristanak možete povući u svakom trenutku ako se obrada temelji na potonjem razlogu. Sva ta prava primjenjuju se u granicama predviđenima propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

Ta prava možete ostvariti jednostavnim zahtjevom upućenim na adresu C automobil Import, d.o.o., Zagreb, Kovinska 5,  ili slanjem elektroničke pošte na sljedeću adresu: zastitaosobnihpodataka@c-automobil-import.hr.

Ako želite kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka, svoju poruku možete poslati na e-mail: sluzbenik@iepri.com.hr.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).